កំណាព្យខ្មែរ

បទ៖ បថ្យាវត្ត

បទបថ្យាវត្តកើតនៅសម័យកាលទី១ ដែលមានពីរដំណាក់កាល៖ ដំណាក់កាលនគរភ្នំ និងដំណាក់កាលចេនឡា។ ហើយបទនេះឋិតនៅដំណាក់កាល ទី២ គឺដំណាក់កាលចេនឡា។ គេយកបទនេះទៅសរសេរបួងសួង មួយទៀតចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការតែងនិពន្ធក្នុង ការឧទ្ទិស ឫរំលឹកគុណ។ សព្វថ្ងៃនេះគេស្ទើរតែឈប់សរសេរបទនេះទៅហើយ ប៉ុន្តែបើគេសរសេរ គឺសរសេរពីទុក្ខសោក ឫការឈឺចាប់។ គេទម្លាក់សម្លេងលើព្យាង្គទី២ ៤ ៦គ្រប់ឃ្លា។